תנאי שימוש

להלן תנאי השימוש באתר sinit4u.co.il
עצם הכניסה והגלישה בדפי האתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו:
התכנים המופיעים באתר נועדו לשם אספקת אינפורמציה רפואית כללית בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה על בסיס פרטני. מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים/ מצוטטים/ מופנים באתר היא לסייע בידי המעיינים בו להרחיב את בסיס הידע שלהם בנושאים המובאים. התכנים עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. כמו כן, התכנים עשויים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה ספציפי ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת.
אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית, ומוותר בזאת, ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה, ו/או טענה כלפי חברת "אורן- רפואה משלימה מהשורש" או אורן רחמני או כל גורם אחר הפועל לשם עריכתו והפקתו של האתר.
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות במלואן לאורן רחמני או למי מטעמו. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או תכניו או חלק מהם ללא קבלת הסכמתו של אורן רחמני מראש ובכתב.
אורן רחמני והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הגורמים המפעילים או מי מספקיהם או לא ייפגע מכל סיבה אחרת, ואורן רחמני, והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש האתר או לרכושו עקב כך.
אורן רחמני והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.