מדיניות פרטיות

כללי
הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא/י את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.


מידע אודות המשתמש
מדיניות פרטיות זו מדגימה כיצד מפעיל האתר sinit4u.co.il  משתמש ושומר על המידע שאת/ה מספק ומוסר/ת על אתר sinit4u (להלן: "האתר"). כל מידע אישי ו/או אחר שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת ישראל.


סוג הפרטים והמידע
גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, פעולות שונות עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים כמו יצירת קשר או הרשמה לדיוור.


מידע מקוון בלבד
מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך באתר בלבד.
המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש ל:
1. לאפשר ולשפר את הגישה שלך ואת השימוש בשירותים של האתר;
2. להתאים לך אישית את האתר ושירותיו;
3. לנהל טוב יותר את האתר;

בנוסף, אנו עשויים לחשוף מידע אישי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.​
כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידך לאתר לצורך עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה הבלעדית של שליחת למשתמשים מידע ועדכונים רלוונטיים לשימוש שלך באתר האינטרנט, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך.
אם וכאשר את/ה מעדיף/ה להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקבו אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך.


אבטחה
אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.
אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.
פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לאתר.


עוגיות (cookies)
עוגייה היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.
אנו משתמשים בעוגיות כדי לפקח ולנתח נתונים על התנועה באתר, לזכור ולנתח פריטים. ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות הדפדפן.


קישורים ו/או שירותים של צדדים שלישיים
האתר עשוי להציע ו/או לכלול שירותים ו/או מוצרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. לצדדים אלה יש מדיניות פרטיות ותנאי שימוש משלהם. אנו לא יכולים לקחת ולא לוקחים אחריות בכל הקשור לפעילות, לשירותים ו/או למוצרים של צדדים שלישיים אלה.


תנאי שימוש
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש באתר, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש באתר.
ניתן לעיין בתנאי השימוש של האתר בקישור: http://www.sinit4u.co.il/#!-/c1guc


הסכמה מדעת
בעצם השימוש באתר אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש.


עדכון מדיניות
אנו יכולים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים.


יצירת קשר
בכל שאלה ו/או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר ב-oren.rachmany@gmail.com או בטל' 052-3620172 בשעות הפעילות.